top of page

Tietosuojaseloste tiedote

Updated: Aug 20, 2018

Capricode Systems Oy:n sopimusasiakkaille.


Tietosuoja-asetus (GDPR, 2016/679) on astunut voimaan toukokuussa 2018. Asetuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa yksilön perusoikeuksia sekä vapauksia ja henkilötietojen suojaa.


Capricode Systems Oy käsittelee asiakkaidensa tietoja asetuksen sekä muiden vallitsevien lakien mukaisesti. Kerromme teille tietosuojakäytännöistämme ja oikeuksistanne tietosuojaselosteella.


Pyydämme Teitä tutustumaan Tietosuojaselosteisiimme:

Capricode Systems Tietosuojaseloste Asiakkuudenhallinta

Capricode Systems Tietosuojaseloste Tuotteet

Recent Posts

See All

Arvoisa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme, Capricode Systems Oy siirtyy osaksi LeadDesk Oyj:tä 01.10.2020 alkaen. Kaikki Capricode Systemsin tarjoamat viestintäratkaisut sekä asiakaspalvelu jatkuvat

bottom of page