top of page
  • Writer's pictureCapricode Systems

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Capricode Systems Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.3.2019 klo 11.00 alkaen osoitteessa Kiviharjunlenkki 1E, 90220 Oulu.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät ja yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.

2. Muut asiat

Osingonmaksu Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä esittävät, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan viideksi (5) jäseneksi. Samat tahot esittävät, että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: Kari Putkonen, Jonny Kaarlenkaski, Mika Huttu, Esa Leimi ja Jukka Virkkunen.

Tilintarkastajan valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.3.2020, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Juhani Rönkkö / JRC Yrityspalvelut Oy.

Osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön toimitiloissa 20.3.2020 alkaen osoitteessa Kiviharjunlenkki 1 E, 90220 Oulu.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen varsinaista kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai toimittamalla kutsu kirjallisesti kaikille yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Capricode Systems Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan maanataina 23.3.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostilla kaisa.haivala@capricode.com tai postitse os. Kiviharjunlenkki 1 E, 90220 Oulu.

Valtuutus Jos yhtiökokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydetään toimittamaan viimeistään 23.3.2020 klo 16.00 sähköpostilla kaisa.haivala@capricode.com tai postitse os. Kiviharjunlenkki 1 E, 90220 Oulu.

Oulussa, maaliskuun 2. päivänä 2020

Hallitus

Recent Posts

See All

Capricode Systems siirtyy osaksi LeadDesk-konsernia

Arvoisa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme, Capricode Systems Oy siirtyy osaksi LeadDesk Oyj:tä 01.10.2020 alkaen. Kaikki Capricode Systemsin tarjoamat viestintäratkaisut sekä asiakaspalvelu jatkuvat

Comments


bottom of page