AUTOMAATTINEN VASTAUSPALVELU

Automaattinen Vastauspalvelu on asiakaspuheluista huolehtiva ja käsittelevä järjestelmä. Puhelut, joihin ei ehditä tai voida vastata, ohjautuvat Automaattiseen Vastauspalveluun. Järjestelmä vastaa puheluun ystävällisellä ääniviestillä ja lähettää asiakaspalvelijalle automaattisen takaisinsoittopyynnön.

 

Automaattinen Vastauspalvelu toimii kaikkien mobiilivaihteiden kanssa ja huolehtii, että kaikkiin soittopyyntöihin vastataan. Asiakkaiden ei tarvitse jonottaa puhelimessa tai soittaa uudestaan samalla asialla, ja työntekijät voivat keskittyä jokaisen asiakkaan palvelemiseen.

Kaikki yritykseen soittavat asiakkaat tavoitetaan

Asiakkaita ei menetetä kilpailijoille

Asiakkaan palvelukokemus paranee

Puhelinpalvelun ruuhkahuiput tasoittuvat

Työrauha asiakaspalvelijoille – työtyytyväisyys paranee

Kun puheluun ei pystytä vastaamaan, asiakkaan puhelu ohjautuu Automaattiseen 
Vastaus-
palveluun

1.

Asiakas kuulee ystävällisen tiedotteen ja hänellä on mahdollisuus jättää viesti.

2.

3.

Soittopyyntö ja asiakkaan puhelinnumero tallentuvat järjestelmään automaattisesti

AUTOMAATTINEN VASTAUSPALVELU

Asiakaspalvelija näkee soittopyynnön työasemalta

4.

Takaisinsoitto tapahtuu helposti omalla puhelimella tai järjestelmän kautta

5.

Soittopyyntö kuitataan käsitellyksi työasemalla

6.

ÄLYKÄS PUHELINOHJAUS

Automaattinen Call Center on yrityksen sisäinen, automatisoitu puhelunohjaus- järjestelmä, joka ohjaa yritykseen tulevat puhelut oikealle henkilölle, tarvittaessa priorisoiden. Puheluun vastatessa asiakkaan tiedot saadaan automaattisesti näkyviin. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden puheluiden käsittelyn keskittämiseen tai hajauttamiseen tarpeen mukaan ja antaa erinomaisen työkalun parempaan ja henkilökohtaisempaan asiakaspalveluun.

Asiakas tavoittaa heti oikean henkilön

Asiakastiedot saadaan automaattisesti näkyviin

Osa puheluista voidaan voidaan käsitellä automaattisesti

Yrityksen resurssit saadaan optimaaliseen käyttöön kuormituksen mukaan

Puhelujen käsittelyajat lyhenevät ja ylimääräinen puheluliikenne vähenee

Järjestelmä tunnistaa yritykseen soittavan asiakkaan puhelinnumeron perusteella

Puhelu ohjautuu oikealle henkilölle, joka saa asiakastiedot järjestelmästä automaattisesti omalle työasemalleen

Asiakkaan puhelinnumero ja soittopyyntö tallentuvat järjestelmään automaattisesti

Jos puheluun ei pystytä vastaamaan, asiakas kuulee nauhoitetun viestin

Puhelut voidaan myös nauhoittaa tarvittaessa

CONTACT CENTER

Capricode Systems on kehittänyt jo vuosia käytössä olleen Call Center-tuotteen pohjalta Automaattisen Contact Centerin. Contact Center tarjoaa markkinoiden monipuolisimmat mahdollisuudet tehokkaaseen  yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa. Järjestelmä voidaan integroida osaksi yrityksen kokonaisvaltaista asiakaspalvelujärjestelmää. Kokonaisuudessa ovat mukana myös Internetin ja sosiaalisen median kasvavat tulevaisuuden mahdollisuudet.

Mahdollistaa keskitetyn tai hajautetun asiakaskontaktien käsittelyn yrityksen haluamalla tavalla

Asiakaskontaktien käsittely voidaan organisoida ennennäkemättömän

tehokkaasti

Tarjoaa useita uusia kanavia yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa

Kaikki yhteydenpito hallitaan yhdellä näkymällä

Järjestelmässä on kokonaistilanteen online-seuranta sekä erittäin monipuolinen ja tarvittaessa yksityiskohtainen raportointi

VÄLITTÖMÄT YHTEYDENOTTO

KANAVAT

VAPAAT KANAVAT

Järjestelmä ohjaa yrityksen tulevat puhelut oikeille henkilöille. Jos puheluun ei ehditä vastaamaan, yhteystiedolle luodaan automaattisesti soittopyyntö.

Asiakas jättää viestin chat-ikkunaan yrityksen web-sivulla. Järjestelmä ohjaa viestin välittömästi vapaalle asiakaspalvelijalle

Asiakas lähettää yritykseen sähköpostia. Järjestelmä käsittelee viestin ja ohjaa sen oikeille henkilöille.

Asiakas lähettää viestin yrityksen palvelunumeroon. Viesti rekisteröityy järjestelmään.

Asiakas jättää yrityksen verkkosivulla yhteydenottopyynnön ja yhteystietonsa (puhelin tai sähköposti). Pyyntö ja yhteystiedot tallentuvat järjestelmään.

Asiakas lähestyy yritystä sosiaalisen median kautta. Palvelu tarkastaa määräajoin yrityksen profiiliin tulleet viestit ja muodostaa niistä yhteydenottopyynnöt.

Asiakaspalvelija näkee työasemalta sekä yhteydenoton että asiakkaan tiedot.

Yhteydenottoon vastaaminen tapahtuu helposti työasemalta. Palvelu ohjaa vastauksen asiakkaalle oikean median kautta.